ویژگی ها و مزایای بیمه عمر و اشخاص شرکت بیمه معلم

ویژگی ها و مزایای بیمه عمر و اشخاص شرکت بیمه معلم

«بیمه اشخاص»

«بیمه عمر»

موضوع بیمه عمر، یکی از جذاب ترین خدمات بیمه ای شرکت بیمه معلم، در زمینه بیمه های اشخاص میباشد؛ که برطبق آن شرکت بیمه تعهد میدهد؛ در صورت زندگی و یا فوت بیمه شده، در مدت زمان معین و در مقابل دریافت حق بیمه معین، مبلغی را به صورت سرمایه به فرد یا افرادی که از طرف او معرفی میگردند؛ (استفاده کنندگان) بپردازد.موضوع بیمه عمر، یکی از جذاب ترین خدمات بیمه ای شرکت بیمه معلم، در زمینه بیمه های اشخاص میباشد؛ که برطبق آن شرکت بیمه تعهد میدهد؛ در صورت زندگی و یا فوت بیمه شده، در مدت زمان معین و در مقابل دریافت حق بیمه معین، مبلغی را به صورت سرمایه به فرد یا افرادی که از طرف او معرفی میگردند؛ (استفاده کنندگان) بپردازد.

“برخی ویژگی ها و مزایای بیمه عمر شرکت بیمه معلم”

  • ایجاد سرمایه و یامستمری برای بیمه شده یا استفاده کنندگان از بیمه؛

 حمایت خانواده در مقابل نتایج زیان بار ناشی از فوت سرپرست خانواده؛

 

 

  • در این بیمه نامه، بیمه معلم تعهد دارد؛ تا در صورت فوت بیمه شده، علاوه بر سرمایه مورد تعهد، اندوخته تضمین شده را به ذینفعان یا وارثان قانونی او پرداخت نماید.
  • همچنین در صورت زندگی بیمه شده و بعد ازتمام شدن مدت بیمه نامه، بیمه معلم تعهد دارد، اندوخته تضمین شده به بیمه را پرداخت نماید.

«مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری»

بیمه عمر مانده بدهکار گروهی، از گروه بیمه های عمر به شرط فوت میباشد؛ که وام گیرندگان در قبال وامی که بیمه گذار در مدت معینی به اعضای وام گیرنده خود پرداخت میکنند؛ یا قبلاً پرداخت کرده اند، بیمه می گردند و در بعد از فوت بیمه شده، بیمه معلم تعهد دارد که اقساط باقی مانده وام را پرداخت کند.

بیمه عمر و پس انداز

o دریافت وام؛

o پوشش فوت به علت حادثه تا ۴ برابر سرمایه فوت؛

o پوشش بیماری های صعب العلاج؛

o دریافت کردن اندوخته پایان دوره به صورت یکجا و یا مستمری.

 بیمه معلــم تعهد میدهد، در بیمه عمر و پس انداز، که در صورت فوت بیمه شده، در طول مدت بیمه نامه، سرمایه مورد تعهد را به ذینفعان و در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، به خود بیمه شده بپردازد.

بیمه عمر زمانی انفرادی، بیمه ایست که بیمه معلم در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تعهد میدهد؛ تا در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه، سرمایه فوت را به ذینفعان و یا وراث قانونی او بپردازند.

 

هدف از این بیمه، فراهم کردن پوشش بیمه ای برای خطر فوت بیمه شده، در تمام عمر اوست و بیمه معلم در صورت فوت بیمه شده، تعهد دارد سرمایه بیمه نامه را به استفاده کننده پرداخت نماید. تمام مطالب راجب،بیمه حوادث مکمل هزینه سرمایه گذاری پوشش تکمیلی حق صدور نامه معلمی آموزگار تعلیم دهنده استاد تدریس آموزشی شاگردان شخصیت آموزگاران معلمین معلمان شاگرد اموزگار علم فروش مربی اموزگار اموختار آموزاننده فرهیختار اموزشیار teacher مطالب مهمی هستند که در این سایت راجب آن میخوانید.

تهیه و تنظیم: خوش روزگار