خدایا کمکم کن گرفتارم، دلم گرفته، خدایا دوستت دارم…

خدایا کمکم کن گرفتارم، دلم گرفته، خدایا دوستت دارم…

Yخـدایـا کـمـکـم کـنY


گرفتارم، دلم گرفته ، دوستت دارم…

God, I love you. Lord, help me, caught, muggy…


خدایا دوستت دارم، گرفتارم کمکم کن خدایا منو ببخش...

خدایا گرفتارم کمکم کن.

دنیا همون جایی است که خدا تو رو فرستاد ، تا ارزش های قلبت رو معلوم کنه…

گاهی برات جهنم می شه ، گاهی بهشت! بستگی به کردارت داره…

ولی یادت باشه تمام زیبایی های عالم در لحظات سخت خلق میشه، تمام ایثار و بخشش و گذشت و فداکاری ها و زیبایی های دنیا در شرایط بحرانی خلق شده… پس شاید این شرایط بحرانی حکمت خداست…

اکنون که در این آزمایشگاه دنیا گرفتارم ؛ ایمانم… قد و قواره ام، ارزشم معلوم میشه… عده قلیلی در این شرایط ناسزا می گویند، و خیلی ها می گویند، خدایا اگر گرفتارم ، حتما حکمت توست و دلیلی دارد…

شاید اگه در سختی نباشی؛ شب و روزت بخور و بخواب بشه… در صورتی که اومدی به این دنیا تا ارزش های درونت متجلی بشه…

وقتی میگی خدایا کمکم کن، دلم گرفته گرفتارم؛ یادت باشه که خدا به کسی ظلمی نکرده، و اگه یک بدبختی تو زندگیت متجلی شده، از کردار خودت بوده…

اگه امروز کارت به خدا افتاده از اعمال قبلی خودته؛ و مطمئن باش خدا ظالم نیست


خدایا کمکم کن مثل تو صبور باشم

قـطـب شیطانی ام با انرژی منفی اش میگوید: نمی توانی ، نا امید شو …

و قطب خدایی ام وحی می کند که: می توانی کمی صبور باش.

انتخاب من خداست، پس بردبار بودن را می پسندم.

هر کس انتخابی دارد که بر مبنای آن ، زندگی اش ترسیم می شود. من این اهریمن زشت خو را نمیخواهم؛ خدایا کمکم کن مثل تو صبور باشم، در این سختی ها… شکیبا باشم.

…God, help me, Like you, be patient


خدایا کمکم کن...

راز خوشبختی انسان در این صفحه


خدایا کمکم کن گرفتارم

صبور بودن ، دلیل نمیشه که در برابر سختی های پیچیده و بغرنج این جهنم صبر کنم. منتظر باشم دیگران کمکم کنند، باید بجنگم ، زندگی سراسر مبارزه است. با خودم، با شیطان، و با مشکلات پیش رو…

از خودم می پرسم: جهنم چگونه است؟ چه فرقی با زندگی امروز من دارد؟ و به خودم میگویم:

هر بدبختی که تا حالا کشیدم از لیاقت کمم بود، باید لیاقتم رو بیشتر کنم تا سختی ها کمتر بشه… باید در گیر رشد روح خود شوم…

پس صفات خدا را در خودم پر رنگ تر می کنم، صفاتی همچون بخشندگی، مهربانی ، دانایی، توانایی، امیدوار بودن به نیکی و به خوبی، به تکامل و پیشرفت…

من از جایم بلند می شوم، و بر قامتی که خدا عطایم کرده می ایستم. با نفس عمیقی که می کشم، انرژی رایگان خدا را ، در رگهای خشکیده ام جاری میکنم.

درسته گرفتارم، و کسی حاضر نیست کمکم کنه، ولی میتونم کم کم تدابیر گوناگونی رو برای بدبختی هام پیدا کنم. افسردگی بیماری شیطانه، من برمی خیزم و نبرد طولانی ام رو شروع میکنم. پیشرفت می کنم…

شاید از حادثه و بیماری بمیرم ، اما از افسردگی نــه ، هنوز کمی شادابی آسمانی ام را با خود دارم…

مـن بـتـدریـج در ایـنـده ای نـزدیـک ؛ شـدیـدا عـوض خـواهـم شـد.

…God, help me, I’m busy


خدایا دوستت دارم، گرفتارم کمکم کن...

خدایا کمکم کن…


خدایا مرا ببخش…

مردم نمیدانند ولی خودم میدانم که هر چه می کشم از کردار خویش بوده و خدایا تو بی گناهی، اما در برابر مردم ، از خجالت اعمالم، تقصیر را بر گردن تو می اندازم و میگویم: خدایا مگه من چه کردم که اینگونه از دنیا می کشم… خدایا تو بی گناهی و پاک و منزه… حتی چرخ گردون و فلک هم بی گناهند…

تا نبخشی، چیزی نمی شوم، عفو کردن و امرزیدن تنها برازنده توست… خدایا به من بصیرت و زندگی جدیدی عطا کن, که در آن خود را و تو را پیدا کنم.

خـداونـد ا ، مـرا آن ده کـه آن بـه

خدایا منو ببخش کردار زشتم را، پندارم که هرگز نیک نبود، و گفتاری که دل آزار بود.

خدایا مرا ببخش و عفو کن، که آمرزش تنها از تو بر می آید…

God forgive me


خدایا کمکم کن بت های بی شمار قلبم را بشکنم...

بت های قلبت رو بشکن


خدایا کمکم کن مثل همیشه

همیشه در آخرین لحظه، در لبه پرتگاه، دستمو گرفتی، خدایا این بار بیشتر از همیشه چشم براه مساعدت آسمانی توام.

ای روح عالم، هرگز از لطف تو نا امید نبوده و نیستم ، خدایا تو… از همه مهربانان عالم مهربان تری…

خدایا کسی چون تو نیست… هرگز به هیچ بنی بشری جز تو التماس نمی کنم و برای همیشه، همواره در تماس با تو… و تنها پابوس درگاه توام ای یگانه بی شریک…

خدایا همواره کمکم کن و دست گیرم باش.

God help me, as always


خـدایـا کـمـکـم کـن

می دانم از کارهای خوب و بد من ، بهشت و جهنم در اطرافـم ، در زندگیم متجلی می شوند؛ وقتی دنیا بهشت می شود که هیچ ، سرخوش و شادمانم؛ برعکس زمانی که با اعمال زشت ، جهنم از هر طرف به من نزدیک می شود، سر و کارم به تو می افتد…

خدایا؛ از ته دل التماس می کنم کمکم کن گرفتارم ، دوباره کاری کردم که پنجه تقدیر یقه ام را گرفت، پروردگارا ، مرا ببخش و یاری ام کن…

چه فایده ؛ چه سود… که دلی را شکستم، کم کم دنیا ؛ دوزخ من شد!

ای خداوندگار پاک، خسته شدم تکیه بر تو ، اکنون کمکم کن…

Lord, help me


خدایا دلم گرفته گرفتارم دوستت دارم کمکم کن خدایا مرا ببخش

خدایا کمکم کن گناه نکنم، خدایا دوستت دارم…


خدایا کجایی که سوختم ؛ در آتشی که خود افروختم

خدایا ، چه صبور و آرامی ، شاید تو هم آشفته ای … و صبر را بر خود فرض کردی؟

خدایا نمی بینی که گرفتارم؟ در جایی که، در جهنمی که با پدر و مادرم ساخته ایم ، می سوزیم… و اگر می بینی مگر دوستم نداری ، خدایا چرا فریاد نمی کشی که بس است، این همه سختی…

چرا عقربه های ساعت، عصاره افسردگی شیطان را، در معجون زمان تو حل نمی کنند…

از کجا معلوم، شاید تو هم پریشانی و صبر میکنی… چرا که عدل را بر خود فرض کرده ای…

Lord, where are you?


قانون و نیروی کارما در این صفحه...

قانون کارما را جایگزین نیروی خدا کردند…


خدایا یاری ام کن، اگر چیزی شکستم دل نباشد

متاسفم ولی، شکستم آن دلی که سزایش نبود… و اکنون در جهنم اعمالم گرفتارم. قلب آن مظلوم… میوه ممنوعه ای که گفتی از آن دور شو…

و من به مرکز آن میوه نزدیک شدم. از خودخواهی ام دلی شکست و امروز محتاج لطف توام که مرا ببخشی…

خدایا بعد از انکار تو ، چیزی در این دنیا نیست که مهلک تر از دل شکستن باشه…

پروردگار هستی… کمک کن، دل و جرات بده اگر دلی شکستم، دوباره بدست بیارم، حتی با یک معذرت خواهی ساده…

God help me now, if something broke is not hearts…


خدایا، ای عشق واقعی: دوستت دارم خیلی زیاد

نامت چیست؟ الله، یزدان، ایزد پاک، یاهو… هر چه هست… اگر نبودی، امروز دیو یا حیوانی بیش نبودم، یا در دسته اراذل پیرو آن دیوصفت بودم… خدایا با عشق تو ای نور هستی، زنده شدم… مثل بوته ریحان که از خورشید جان می گیرد… و بدون آفتاب می میرد… خدایا به عشق آسمانی تو گرفتارم…

خدایا خیلی دوستت دارم اونقدر زیاد ، که وقتی به بزرگ ترین آرزوهام فکر می کنم، تنها یک آرزو… تمام افکارم را شعله ور می کند، در کنار تو بودن پس از مرگ و قبل از آن…

خدای من؛ کی میشه تو رو ملاقات کنم و از نزدیک بهت بگم که: دوستت دارم خیلی زیاد…

من عاشق لطیف ترین وجود عالم شدم… خدایا کمکم کن زیارتت کنم…

God, I love you so much (true love)…


خـدایـا شکــرت

شکرت که تو هستی، چه بدبختند کسانی که تو رو در کنارشون حس نمیکنند، و چه سعادت مندم من، که تو خداوند آسمان را ، از رگ گردن به خود نزدیک تر می بینم.

خدایا تشکر بخاطر همه حمایت ها و پشتیبانی و نعمتهایی که دادی؛ و ببخش اگر با پایی که به من دادی قدم در آن راه گذاشتم که تو نمی خواستی… و با زبانی که دادی آن گفتم که نپسندیدی؛ خدایا شکرت که به من پا و زبان دادی…

خدایا کمکم کن تا وقتی نوکر تو هستم؛ نوکر هیچ مزدور پست فطرتی نباشم…

خدایا سپاسگزاری ام را تقدیمت میکنم ای گل زیبای هستی…

Thank God


خدایا کمکم کن...

خدا صیاد مروارید های درون


خـدایـا دلـم گـرفـتـه، بـی تـو خـیـلـی تـنـهـام

خسته شدم از این آدمای ناهنجار و بد خلق… و دلگیر از خودم ، هدف بسیار بزرگتری دارم”رسیدن به تو”

خدایا چیکار کنم که بتونم قلب تو رو شکار کنم، با نیکی و پرهیزگاری، یا پاک کردن مروارید سیاه درونم؟

چه کنم که راضی شوی، در آغوشم بگیری، اگر بوی گناه میدهم؛ خدایا تو بگو حمام آب گرم توبه کجاست؟

خدایا دلم گرفته از اینکه نمیتونم مثل تو پاک باشم، یکی گفت: همینکه در مسیر پاکی باشی کافیست، ولی آیا این برای تو کافیست؟

آیا در این مسیر رشد می کنم؟ عضلات افکارم تقویت می شود؟ آنقدر که برای رسیدن به دنیای بعد کافی باشم؟

ایزد مهربان، یار و یاور من باش… بی تو خیلی تنهام؛ دارم خفه میشم ، دلم بدجور گرفته کجاست آغوش پاک تو…

God, i am alone (Depressed)


خـدایـا کـمـکـم کـن، دیگـه گـنـاه نکـنـم

یا هر معصیت و خطا یی ، که بین من و تو فاصله می اندازه؛ خدایا لذت بدکاری زودگذره … و لذت تو ابدی است.

چه میشود که این قوم ، زودگذر را با تو ابدی معامله می کنند؟

۵۰ ٪ عمرم یعنی نیمی از فرصتی که دادی رفته و چیز زیادی باقی نمانده، خوشحالم که به لحظه های ملاقاتت نزدیک می شوم؛ هر چند که در برابر تو ، حرف زیادی برای گفتن ندارم، باید پیشرفت کنم…

با تمام عیب و تقصیر ، که بر صورتم نقش بسته، با کوله باری از گناه و جرم… خدایا با پر رویی تمام به درگاه تو پناه می آورم و بسویت باز می گردم…

جای دیگری ندارم جز خاک پای تو… بدکرداری ام را ببخش، فساد کردم ببخش ای پاک منزه…

خـدایـا ای آسـمـانـی؛ کـمکـم کـن دیـگــه گــنــاه نکـنـم…

خدایا کمکم کن و در وصف خود ؛ زیبا ترین جملات را به من الهام کن…

تا تو را با شوق بسرایم ، در وصف بوی تو ای گل آسمان، جملات زیبا یم را از دل بر زبان آورم… خدایا کمکم کن.

I’m not guilty


خـدایـا کـمـکـم کـن، خـوب بـاشـم

یادم نمیره که بزودی باید تو خوش نام رو ملاقات کنم؛ شرمنده و سرافکنده؛ و البته عاشق ، عاشق تو ای نیک روی ؛ خدایا تنهایی نمیتونم ، کمکم کن خوب باشم؛ آن طور که تو می پسندی باشم.

کمکم کن مروارید نیکوی درونم را به سیاهی و پلیدی آغشته نکنم. تا پس از مرگ ، در بازار مروارید فروشان، تو مهربان تنها خریدارم باشی، مرا بپسندی و جاودانه نزد خود بداری…

خدایا رهایم نکن، کمکم کن خوب باشم. و حتی قبل از مرگ؛ از وجود من در راه خیر و نیکی استفاده کن، در راه خودت… خدایا در خدمت تو و در راه تو باشم ای زیبا ، ای پاک ترین…

God, help me, Well I…


خدایا گرفتارم؛ کمکم کن دلم خیلی گرفته...

خدایا کمکم کن گرفتارم – خدایا دلم خیلی گرفته – خدایا منو ببخش خیلی دوستت دارم…


رفتن به راز خوشبختی و سعادت انسان


 

برای پشتیبانی، لینک کنید…  در گوگل ۱+ کنید…


کلمات کلیدی: خدایا کمکم کن پولدار بشم، گرفتارم، دلم گرفته صبور باشم ، خوب باشم، گناه نکنم ،شکرت، دوستت دارم.

خدایا منو ببخش، خدایا کجایی؛ خدایا کمکم کن همچون همیشه… خدایا بزرگی خدایا یاری ام کن اگر دل را شکستم ؛ خدایا دوستت دارم.

خدایا کمکم کن دلم گرفته، کمکم کن خوب باشم.

۱۹۵ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. Hp گفت:

  خدایا دل شکسته ام خدایا من به کسی بدی نکردم من ۶ماهه که رفتم زیر یه سقف تو همسرم رو نجات بده من دیگه نمیدونم چیکار کنم میدونم تو رحیمی اخه چرا همش گرفتار میشه میدونم هواشو داری هر دفعه یه جوری نجاتش میدی من با اینکه دستش تنگه بازم ساختم و عاشقش بودم ولی نزار نجاتش بده تو رو به جدش اول حاجت همه دوستانی که گرفتار هستند رو بده نگاهی هم به من کن حاجت روامون کن تو رو به امام علی تو رو به جدش حسین.. خواهش میکنم برامون دعا کنید که سلامت بشه وسوسه شیطان نشه غلبه کنه پاک بشه تا اخر پاک بمونه به حق علی همه رو نجات بده
  خدایا خیلی گرفتارم تو نجاتم بده……

 2. اربو گفت:

  خدامن؟ دلم گرفته است نمیدانم چه کنم؟؟چقدراز گناهان خودتوبه کنم ودوبار به گناه الوده سوم ؟واکنون بارگناه بردوسم سنگینی میکند…من هیچنان منتطر بخسس تو می مانم…وهرگز از رحمتت ناامید نمیسوم (چون که من دل دختری را سکستم چون هنوزم هم چسم به راه من است کمکم کن دل ازمن بکن) ((خدا به هر دو ما کمکم کن))

 3. رامین گفت:

  با اتفاق بدی که برایم افتاد خشحالم چون باعث شد به تو نزدیک شوم وابسته شوم

  ولی الان نمیدانم چه شده که چند وقتی هست تو را در دل ندارم انگار پشتم خالسیت انگار ترکم کرده ای عقلم میگوید خدایی نیست قلبم می گوید خدایی هست ازرده عقل شدموو دیوانه ی دل
  به کدام راه بروم خدایا میدانم معجزه هایی کردی اتفاق های بدی افتاده که انتهایش به خوبی تمام شده قبلاا جوری بر عظمتت توکل میکردم که بر بد ترین مشکل ها پیروز بودم الان دیگر نیستم
  در دو گانگی بودن و نبودنتم کمکم کن به مردونگی علی قسم به انسانیت حسین قسم به پاکیه زهرا به کلام اسمانیه خودت (قران) قسم کمک کن تا دوباره مهرت در دلم زنده شود

 4. بی نام گفت:

  سلام خدا جونم تا بودم میزدم پاک که شدم دلم شکست کمرم خم شد خواستم کسی بیاد تو زندگیم خونم خود به خود اتیش گرفت رفت خدایا این همه مشکل برا من کمکم کن خدایااااااااااااااا نمیتونم دیگه

 5. یاحسین گفت:

  سلام
  خدای خوب من
  سه ماهی هست هرچی برات دلبری میکنم نگاهم نمیکنی میدانم گناه کردم میدانم ازدستم ناراحتی اما اخرخدای من شیطان وقتی امدسراغم که شرایط روحیم بد بود میدانم هرکس که ازشیطان پیروی کرده عاقبت خوشی ندارد
  خدایا برایم درس بزرگی شد فقط چشمانم دنبال نگاه توخیره مانده بیا دستانم رابگیر،خدای بزرگ بی جهت نبست که بعد نام تورحیم امده وبعدنام شیطان رجیم،تو رحیمی جنست قشنگ است شیطان رجیم وسنگدل،دیدم هرکس راکه ازاو پیروی کرده عاقبتش بدمیشود وهرکس ازتوپیروی کرد بلا ومصیبت را از اودورکردی،
  خدایا شنیدم درحرم اقای غریب یک بچه فلج ونابینا شفا گرفت،
  میشودیه نگاه هم به من نابینا کنی من کوربودم توراندیدم کمکم کن خدایا غلط کردم به من فرصت بده دستم رابگیر که بد توی خطاهام گیرکردم.
  الهی آمین

 6. عاشق خدا گفت:

  یه دعای بی نظیر
  این دعا را منتشر کنید و ببینید چطور غم هایتان از بین میرود:

  ((سبحان الله یا فارِجَ الهَمّ و یا کاشفَ الغَم فرِّجْ هَمّی و یَسِّرْ
  امری و ارحَمْ ضعفی و قِلهَ حیلتی و ارزُقنی من حیث لا اَحتَسِبُ یاربّ
  العامین))

  ترجمه:
  منزه است خداوندی که بر طرف کننده غم ها است. غم و مشکل من را برطرف کن،
  بر ضعف و کمی چاره ام رحم کن و مرا از جایی که گمان نمی کنم روزی ده ای
  پروردگار جهانیان.
  حضرت محمد (ص) فرمودند : هرکس مردم را از این دعا با خبر کند در گرفتاریش
  گشایش پیدا می کند.

 7. ناشناس گفت:

  حدایا خیلی گرفتارم از دست

 8. بی نام گفت:

  خدای من الآن ک این نوشته رو میذارم دلم خیلی گرفته
  دنیا ب این بزرگی اندازه قفس برام تنگ شده
  خدای من صدامو بشنو نذار حس کنم تنهام
  خودت بهتر از خودم میدونی چی میخام
  ناامیدم نکن…
  امیدوارم با همین نوشته صدامو بشنوی و برای یکبارم ک شده روی خوشبختی رو ببینم

 9. Zahra..green eyes گفت:

  خدایا کمکم کن خیلی تنهام ..خودت از دلم خبر داری بعضیا بدجوری دلمو شکستن

 10. پرستو گفت:

  برام دعا کنید

 11. پرستو گفت:

  خدایا خسته م خیلی پس چرا کمکم نمیکنی

 12. zahra گفت:

  خدایا …………….کمکم کن ……….نیاز دارم بهت

 13. هومن گفت:

  سلام .مادرم بعد از خدا تنها تکیه گاهم هست الان تو کماست وهمه جوابش کردن خدا دست رعد به دل شکسته ام نزن خدایا کمک کن من از تو مادرمو گدایی میکنم خدایا من بنده سرکش وکثیف توبودنم اما دلی دارم که گاهی باتمام وجود تو صدا میکنه منو به حقارتم ببخش ومادرمو بهم برگردون خدایا من پست ترین مخلوق توام اما تو میدونی تو سینه ام یه دل شکسته و خراب دارم وتو خدای دلشکستهای منو به نجاستهام ببخش ومادرو بهم بده ممنون خدای رحمان

 14. ناشناس گفت:

  خدایا نگران بچه ها هستم خدا جوانن نگذارنا امیدرحمتت شوند خدای خوبم هیچ کاری از دستم نمیا د فقط امیدم به خودت است گره از کار همه جوانان باز کن نگاه مهربانت را نیز به دوتا جوان من هم دریغ نکن من یه مادرم خودت کمک کن دلم اروم گیرد خدایخوبم من امید به رحمت وکرم وببخشش خودت دارم خدایا کمک کن تا کانون گرم خانواده ام حفظ شود من بنده گناهکارم به بچهام رحم کن گناه من را پای انها ننویس گره از کارشان بگشا الی امین

 15. مهسا گفت:

  انشااه مشکلا همه حل شه صلوات

 16. محدثه گفت:

  برام دعا کنین خدایا کمکم کن خدایا تو تنهاپناهمی خواهش میکنم کمکم کن

 17. ساناز گفت:

  خدایا کمکم کن ،دارم دق میکنم ،خدایا بهم یه فرصت دوباره بده ،خدایا مهربون من عاشق زندگیمم یه نظرى من خانوادم سالمو خوش کنار هم زندگى کنن منم پیششون ،خدایا منو خیلى پشیمونم ،کمکم کن

 18. yomna گفت:

  سللام امیدوارم کسی حالش مثل من گرفته نباشه برام دعاکنید بابچه بازی خودم باعث شدم اما اللان خیلی پشیموونم خدایه راه کذاشته جلوم ولی الان میترسسم خییلی اززایینکه دباره خخرابش کنم وباعث ناراحتی خونوادم وداداشم باشم
  خدا پشتتم باش نباشی نابودمم…
  کسی هست اینجا که از ته دلش برام دعاکنه
  خودم خیلی دعاکردم میترسم خداقبول نکنه دعااام رو
  پس ازشما بنده هاش تققاضا میکنم دعاکنید

 19. ناشناس گفت:

  حالم خیلی وقته که خوب نیست از کارای اشتباهی که کردم توبه کردم خیلی وقته قول دادم که دیگه اشتباهات گذشتمو تکرار نکنم و نکردم..ولی خوب نمیشم حالم خوب نمیشه من به هیچکس بدی نکردم تمام بدی هایی که کردم به خودم بوده .نمیدونم کجای کارم اشتباهه که درست نمیشه هیچی ..خدایا دوست دارم عاشقانه ..برای من دعا کنید شاید خدا شمارو دوست داشته باشه قبول کنه دعاتونو

 20. ناشناس گفت:

  خدایا کمکم کن دلمو شکستن خسته شدم خدایا کمک کن بتونم تحمل کنم خدایا اونی که دلمو شکسته به خودت واگذار میکنم ای خدایا حالمو خوب کن حالم خرابه من ببر پیش خودت

 21. ناشناس گفت:

  خدایا‌‌ من‌ فقط‌ از‌ خودت‌ میخام‌ برای‌ هادی‌ یه‌ کار‌ خوب‌ پیدا‌ کنی‌‌ تا‌ بتونیم‌ یه‌ خونه‌ بگیریم‌ و‌ از‌ اینجا‌ بریم‌‌ خواهش‌ میکنم‌ خدا‌ خیلی‌ اذیت‌ میشیم‌ هم‌ اینا‌ هم‌ ما..

 22. حجت 9359175208 گفت:

  خدایا نا امیدم مکن. دلم رو خوش کن. کمکم کن، مگر غیر از تو پناهگاهی دارم؟ ای خدای مهربانم همه ی اموات رو بیامرز. امین یا رب العالم. خدایا حاجات قلبی ما رو اجابت بفرما. آمین…

 23. محبوبه گفت:

  خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااااااااااااکمکم کن دستم به سوی توست خواهش میکنم کمکم کن گرفتارم اگه کنکور قبول نشم همه سرکوفت میزنن کمکم کن التماس دعا از همه عزیزان

 24. ناشناس گفت:

  خدایا کمکم کن به اون چیزی که میخوام برسم.از لطف تو هیچوقت نا امید نشدم و نم

 25. ناشناس گفت:

  خدایا خیلی تنهام کمکم کن

 26. علي گفت:

  خدایا کمکم کن دیگه ازاین زندگی خسته شده ام خدایا من خیلی گناه کردم خدایا کمکم کن دستم رابگیر نمیخوام دیگه گناه کنم خدایا توروبه بزرگیت منوببخش خیلی حالم گرفته همیشه ناراحت وغمگینم خدایا دوستت دارم دوستان برام دعا کنید

 27. علي گفت:

  خدایا کمکم کن من گناهکارم خدایا خیلی دلم گرفته خدایا چندساله ناراحتی روحی دارم کمکم کن خدایا خیلی گرفتارم خدایا کمکم کن

 28. سحر گفت:

  خدایاااااااا
  تنهام و خسته بنظرت بس نیست بازم باید تحمل کنم هنوز پاک نشدم خدا جونم من که همیشه گفتم الهی رضا به رضائک وتسلیما به امرک ولا معبودا به سواک جان حضرت زهرا کمکم کن دوست دارم خدا قد همه چیز

 29. من تنها گفت:

  خدایا بابت همه ی نعمتهایی که دادی هزار مرتبه شکر خدایا خیلی دوست دارم امشب دلم گرفته این اتفاقات بد جور حس میکنم خاکسترم کرده خدایا این دفعه منی که همیشه از تو خواستم و غیر از تو از هیچ کسی نخواستم و نمی خوام اینکه این یک حاجتم رو براورده کن، کمکم کن ای زیباترین هستی..

 30. یادمان گفت:

  خدایا من حقیر کمتر از آنم که برای عزیزان دعا کنم ، که خویش خوب میدانم ارزش و وجودی در نزد تو ندارم به واقع ندارم تعارفی نیست .
  خدا کمک و یاور همه باشد در آخر از خدا میخواهم به کودکم رحم کند که او گناهی ندارد بنده ناچیز خدا علی

 31. مهسا گفت:

  خدایا کمکم کن خیلی حالم بده به خاطر کارایی که کردم .خدایا منو ببخش.خدایا کمک کن بتونم خوب باشم.

 32. حمید گفت:

  خدایا ورشکسته شدم شرمنده زنوبچم بدهکارم کمکم کن کمکم کن کمکم کن کمکم کن به مرگ راضیم خلاصم کن

  • نویسنده کیان گفت:

   حمید جان ریشه هر بلایی که سرت اومده در اعمال و کردار خودته ، در حقیقت این بلاها تجلی اعمال زشت توست ، یه فرمول بهت میگم که جواب میده ، از کسانی که بهشون ظلم کردی عذرخواهی کن هرچند که سخته ، یه کم افکارت رو سالم کن ، از خدا رسما معذرت خواهی کن ، با تعجب می بینی که همه چی یه کم بهتر میشه…

 33. ناشناس گفت:

  خدایاکمک کن به خاطر این دوطفل معصوم زندگیم داره نابود میشه به غیرازتوکسی راندارم ای خداااااااااا

 34. ناشناس گفت:

  سلام به همه برای من دعا کنید ، هچ کس رو جز خدا ندارم ، شاید عزیزی دعاش مستجاب بشه…

  • نویسنده کیان گفت:

   عزیزم برای اولین اقدام ؛ از کسانی که بهشون ظلم کردی عذرخواهی کن… حلالت که بکنند ، کلی از فرمولهای خدا تغییر می کنه…

 35. ناشناس گفت:

  خدایا کمکم کن خسته شدم صبرم تموم شده کمکم کن که جز تو پناهی ندارم..
  تورو خدا برام دعا کنید خیلی گرفتارم..تورخدا شاید شما پیش خدا عزیز باشید ودعاتون در حقم قبول شود

 36. ابلیس گفت:

  از من یاری بخواهید نا امیدتان نخواهم کرد،خدا صبرش خیلی زیاد است از تحمل انسان خارج است

  • سارا گفت:

   باورم نمیشه اینجا پیدات کردم ….
   آره خدا صبرش زیاده اینهمه ما گناه میکنیم صبرش زیاده ک پرده بر نمیداره ازرو گناهامون ک اگه پرده برداره چ زندگیایی ک بهم نمیریزه چ آبروریزی بشه اونوقت…خداستارالعیوبه ولی توفقط پی رسواکردن آدمایی

 37. یک کافر گفت:

  شمارو به خدایی که تازه پیداش کردم قسم میدم برام دعا کنید زندگیم داره بهم میریره خدایا کمکم کن خواهش میکنم برام دعا کنید..

  • نویسنده کیان گفت:

   عزیزم اگه خدا رو پیدا کردی که دیگه کافر نیستی..
   در پناه خودش برات دعا می کنیم ، امیدواریم گره از مشکلاتت باز بشه..

 38. یک کافر گفت:

  خدایا گرفتارم گره افتاده بکارم کمکم کن ای خداااااا

 39. ماناتا گفت:

  وای محشره خدایا عاشقتم

 40. ناشناس گفت:

  توروخدا واسه منم دعا کنید ….خودم و خانوادم خیلی گرفتاریم میدونم که خدا همیشه به داد ادما میرسه توکل کردم به خدا

 41. آوا گفت:

  خدایا کمکم کن،بندگیت را کنم
  همین

 42. یه بنده ی خدایی گفت:

  خدایا کمکم کن که دیگه گناه نکنم…

 43. ناشناس گفت:

  خدایا توفیق الهی روشامل حال هممون کن.دوست دارم خدای مهربونم

 44. ناشناس گفت:

  خدایا کمکم کن از بیماری افسردگی سالهاست با منه رهام نمیکنه چکار کنم خدایا؟

 45. بنده خدا گفت:

  عکسهای محجب برای نوشته ها بذارید نه لختی خواهشا عوض کنید. خدایا کمکم کن مشکلم حل بشه

 46. مهدی گفت:

  خدایا کمکم کن تو بد باتلاقی گرفتار شدم ، خودت ب دادم برس ای دستگیر بی منت.. خواهش میکنم از گناه من بگذر…

 47. مریم گفت:

  خدایا نا امیدم مکن. دلم رو خوش کن. کمکم کن، مگر غیر از تو پناهگاهی دارم؟ ای خدای مهربانم همه ی اموات رو بیامرز. امین یا رب العالم. خدایا حاجات قلبی ما رو اجابت بفرما. آمین…

 48. مریم گفت:

  خدایا گناهانم رو ببخش. خدای من ناپاکم نکنی از گناهانم… خاکم نکن تو رو به پیغمبرت قسمت میدم..

 49. بنده دل شکسته و گرفته و امیدوار خدا گفت:

  خدایا کمکم کن.دلم گرفته و شکسسسسته
  خدایا دلمو آروم کن و بی نیاز از کسایی که زود قضاوتم میکنم.خدایا مدد کن که هیچ گاه بدون شناخت کامل کسی رو به اشتباه قضاوت نکنم و نکنیم
  خدایا منتظر موهبت ای خوب هستم ای تنها آرام کننده قلب ها
  به امید سریع نگاه مهربانترین..

  • ناشناس گفت:

   خدا خیلی مهربونه اینو مطمعنم اگه دردی بهت میده تو اوجه دردت بهش بگو شکرت ممنونم خدا ک درده بترازینو بهم ندادی.
   یه روز یه بنده خدایی میگفت ک اگه بچت مریض شد میبریش دکتر و دکتر اگه دارویه تلخی داد واسه درمونش حتی با اینکه میدونی بچت اذیت میشه از خوردنه اون دارو ولی باجانو دل بهش میدی چون میدونی واسش خوبه و درمونش میکنه حتی اگه تلخ باشه…
   پس اگه خدا بهمون دردی داد واسه اینه ک روحمون از گناه پاک بشه
   اون دردایی ک میکشیم اون اذیتایی ک میشیم همون داروهه است واسه تسکین روحمون مثله اون داروی تلخی ک مادر با تمامه دوسداشتنه بچش و با جانو دل میده ب بچش چون میدونه ک با خوردنه داروی هرچندم تلخ اون بچه خوب میشه.
   پس خدا دوستمون داره حتی اگه بترین درد دنیارو بهمون بده..و اون درد فقط برای پاک شدنه ما از گناهه…..امیدوارم مشکلتون حل بشه هرچی ک هست.

 50. کمیاب گفت:

  خدایا کمکم کن واقعا گرفتارم..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.