خدایا کمکم کن گرفتارم، دلم گرفته، خدایا دوستت دارم…

خدایا کمکم کن گرفتارم، دلم گرفته، خدایا دوستت دارم…

Yخـدایـا کـمـکـم کـنY


گرفتارم، دلم گرفته ، دوستت دارم…

God, I love you. Lord, help me, caught, muggy…


خدایا دوستت دارم، گرفتارم کمکم کن خدایا منو ببخش...

خدایا گرفتارم کمکم کن.

دنیا همون جایی است که خدا تو رو فرستاد ، تا ارزش های قلبت رو معلوم کنه…

گاهی برات جهنم می شه ، گاهی بهشت! بستگی به کردارت داره…

ولی یادت باشه تمام زیبایی های عالم در لحظات سخت خلق میشه، تمام ایثار و بخشش و گذشت و فداکاری ها و زیبایی های دنیا در شرایط بحرانی خلق شده… پس شاید این شرایط بحرانی حکمت خداست…

اکنون که در این آزمایشگاه دنیا گرفتارم ؛ ایمانم… قد و قواره ام، ارزشم معلوم میشه… عده قلیلی در این شرایط ناسزا می گویند، و خیلی ها می گویند، خدایا اگر گرفتارم ، حتما حکمت توست و دلیلی دارد…

شاید اگه در سختی نباشی؛ شب و روزت بخور و بخواب بشه… در صورتی که اومدی به این دنیا تا ارزش های درونت متجلی بشه…

وقتی میگی خدایا کمکم کن، دلم گرفته گرفتارم؛ یادت باشه که خدا به کسی ظلمی نکرده، و اگه یک بدبختی تو زندگیت متجلی شده، از کردار خودت بوده…

اگه امروز کارت به خدا افتاده از اعمال قبلی خودته؛ و مطمئن باش خدا ظالم نیست


خدایا کمکم کن مثل تو صبور باشم

قـطـب شیطانی ام با انرژی منفی اش میگوید: نمی توانی ، نا امید شو …

و قطب خدایی ام وحی می کند که: می توانی کمی صبور باش.

انتخاب من خداست، پس بردبار بودن را می پسندم.

هر کس انتخابی دارد که بر مبنای آن ، زندگی اش ترسیم می شود. من این اهریمن زشت خو را نمیخواهم؛ خدایا کمکم کن مثل تو صبور باشم، در این سختی ها… شکیبا باشم.

…God, help me, Like you, be patient


خدایا کمکم کن...

راز خوشبختی انسان در این صفحه


خدایا کمکم کن گرفتارم

صبور بودن ، دلیل نمیشه که در برابر سختی های پیچیده و بغرنج این جهنم صبر کنم. منتظر باشم دیگران کمکم کنند، باید بجنگم ، زندگی سراسر مبارزه است. با خودم، با شیطان، و با مشکلات پیش رو…

از خودم می پرسم: جهنم چگونه است؟ چه فرقی با زندگی امروز من دارد؟ و به خودم میگویم:

هر بدبختی که تا حالا کشیدم از لیاقت کمم بود، باید لیاقتم رو بیشتر کنم تا سختی ها کمتر بشه… باید در گیر رشد روح خود شوم…

پس صفات خدا را در خودم پر رنگ تر می کنم، صفاتی همچون بخشندگی، مهربانی ، دانایی، توانایی، امیدوار بودن به نیکی و به خوبی، به تکامل و پیشرفت…

من از جایم بلند می شوم، و بر قامتی که خدا عطایم کرده می ایستم. با نفس عمیقی که می کشم، انرژی رایگان خدا را ، در رگهای خشکیده ام جاری میکنم.

درسته گرفتارم، و کسی حاضر نیست کمکم کنه، ولی میتونم کم کم تدابیر گوناگونی رو برای بدبختی هام پیدا کنم. افسردگی بیماری شیطانه، من برمی خیزم و نبرد طولانی ام رو شروع میکنم. پیشرفت می کنم…

شاید از حادثه و بیماری بمیرم ، اما از افسردگی نــه ، هنوز کمی شادابی آسمانی ام را با خود دارم…

مـن بـتـدریـج در ایـنـده ای نـزدیـک ؛ شـدیـدا عـوض خـواهـم شـد.

…God, help me, I’m busy


خدایا دوستت دارم، گرفتارم کمکم کن...

خدایا کمکم کن…


خدایا مرا ببخش…

مردم نمیدانند ولی خودم میدانم که هر چه می کشم از کردار خویش بوده و خدایا تو بی گناهی، اما در برابر مردم ، از خجالت اعمالم، تقصیر را بر گردن تو می اندازم و میگویم: خدایا مگه من چه کردم که اینگونه از دنیا می کشم… خدایا تو بی گناهی و پاک و منزه… حتی چرخ گردون و فلک هم بی گناهند…

تا نبخشی، چیزی نمی شوم، عفو کردن و امرزیدن تنها برازنده توست… خدایا به من بصیرت و زندگی جدیدی عطا کن, که در آن خود را و تو را پیدا کنم.

خـداونـد ا ، مـرا آن ده کـه آن بـه

خدایا منو ببخش کردار زشتم را، پندارم که هرگز نیک نبود، و گفتاری که دل آزار بود.

خدایا مرا ببخش و عفو کن، که آمرزش تنها از تو بر می آید…

God forgive me


خدایا کمکم کن بت های بی شمار قلبم را بشکنم...

بت های قلبت رو بشکن


خدایا کمکم کن مثل همیشه

همیشه در آخرین لحظه، در لبه پرتگاه، دستمو گرفتی، خدایا این بار بیشتر از همیشه چشم براه مساعدت آسمانی توام.

ای روح عالم، هرگز از لطف تو نا امید نبوده و نیستم ، خدایا تو… از همه مهربانان عالم مهربان تری…

خدایا کسی چون تو نیست… هرگز به هیچ بنی بشری جز تو التماس نمی کنم و برای همیشه، همواره در تماس با تو… و تنها پابوس درگاه توام ای یگانه بی شریک…

خدایا همواره کمکم کن و دست گیرم باش.

God help me, as always


خـدایـا کـمـکـم کـن

می دانم از کارهای خوب و بد من ، بهشت و جهنم در اطرافـم ، در زندگیم متجلی می شوند؛ وقتی دنیا بهشت می شود که هیچ ، سرخوش و شادمانم؛ برعکس زمانی که با اعمال زشت ، جهنم از هر طرف به من نزدیک می شود، سر و کارم به تو می افتد…

خدایا؛ از ته دل التماس می کنم کمکم کن گرفتارم ، دوباره کاری کردم که پنجه تقدیر یقه ام را گرفت، پروردگارا ، مرا ببخش و یاری ام کن…

چه فایده ؛ چه سود… که دلی را شکستم، کم کم دنیا ؛ دوزخ من شد!

ای خداوندگار پاک، خسته شدم تکیه بر تو ، اکنون کمکم کن…

Lord, help me


خدایا دلم گرفته گرفتارم دوستت دارم کمکم کن خدایا مرا ببخش

خدایا کمکم کن گناه نکنم، خدایا دوستت دارم…


خدایا کجایی که سوختم ؛ در آتشی که خود افروختم

خدایا ، چه صبور و آرامی ، شاید تو هم آشفته ای … و صبر را بر خود فرض کردی؟

خدایا نمی بینی که گرفتارم؟ در جایی که، در جهنمی که با پدر و مادرم ساخته ایم ، می سوزیم… و اگر می بینی مگر دوستم نداری ، خدایا چرا فریاد نمی کشی که بس است، این همه سختی…

چرا عقربه های ساعت، عصاره افسردگی شیطان را، در معجون زمان تو حل نمی کنند…

از کجا معلوم، شاید تو هم پریشانی و صبر میکنی… چرا که عدل را بر خود فرض کرده ای…

Lord, where are you?


قانون و نیروی کارما در این صفحه...

قانون کارما را جایگزین نیروی خدا کردند…


خدایا یاری ام کن، اگر چیزی شکستم دل نباشد

متاسفم ولی، شکستم آن دلی که سزایش نبود… و اکنون در جهنم اعمالم گرفتارم. قلب آن مظلوم… میوه ممنوعه ای که گفتی از آن دور شو…

و من به مرکز آن میوه نزدیک شدم. از خودخواهی ام دلی شکست و امروز محتاج لطف توام که مرا ببخشی…

خدایا بعد از انکار تو ، چیزی در این دنیا نیست که مهلک تر از دل شکستن باشه…

پروردگار هستی… کمک کن، دل و جرات بده اگر دلی شکستم، دوباره بدست بیارم، حتی با یک معذرت خواهی ساده…

God help me now, if something broke is not hearts…


خدایا، ای عشق واقعی: دوستت دارم خیلی زیاد

نامت چیست؟ الله، یزدان، ایزد پاک، یاهو… هر چه هست… اگر نبودی، امروز دیو یا حیوانی بیش نبودم، یا در دسته اراذل پیرو آن دیوصفت بودم… خدایا با عشق تو ای نور هستی، زنده شدم… مثل بوته ریحان که از خورشید جان می گیرد… و بدون آفتاب می میرد… خدایا به عشق آسمانی تو گرفتارم…

خدایا خیلی دوستت دارم اونقدر زیاد ، که وقتی به بزرگ ترین آرزوهام فکر می کنم، تنها یک آرزو… تمام افکارم را شعله ور می کند، در کنار تو بودن پس از مرگ و قبل از آن…

خدای من؛ کی میشه تو رو ملاقات کنم و از نزدیک بهت بگم که: دوستت دارم خیلی زیاد…

من عاشق لطیف ترین وجود عالم شدم… خدایا کمکم کن زیارتت کنم…

God, I love you so much (true love)…


خـدایـا شکــرت

شکرت که تو هستی، چه بدبختند کسانی که تو رو در کنارشون حس نمیکنند، و چه سعادت مندم من، که تو خداوند آسمان را ، از رگ گردن به خود نزدیک تر می بینم.

خدایا تشکر بخاطر همه حمایت ها و پشتیبانی و نعمتهایی که دادی؛ و ببخش اگر با پایی که به من دادی قدم در آن راه گذاشتم که تو نمی خواستی… و با زبانی که دادی آن گفتم که نپسندیدی؛ خدایا شکرت که به من پا و زبان دادی…

خدایا کمکم کن تا وقتی نوکر تو هستم؛ نوکر هیچ مزدور پست فطرتی نباشم…

خدایا سپاسگزاری ام را تقدیمت میکنم ای گل زیبای هستی…

Thank God


خدایا کمکم کن...

خدا صیاد مروارید های درون


خـدایـا دلـم گـرفـتـه، بـی تـو خـیـلـی تـنـهـام

خسته شدم از این آدمای ناهنجار و بد خلق… و دلگیر از خودم ، هدف بسیار بزرگتری دارم”رسیدن به تو”

خدایا چیکار کنم که بتونم قلب تو رو شکار کنم، با نیکی و پرهیزگاری، یا پاک کردن مروارید سیاه درونم؟

چه کنم که راضی شوی، در آغوشم بگیری، اگر بوی گناه میدهم؛ خدایا تو بگو حمام آب گرم توبه کجاست؟

خدایا دلم گرفته از اینکه نمیتونم مثل تو پاک باشم، یکی گفت: همینکه در مسیر پاکی باشی کافیست، ولی آیا این برای تو کافیست؟

آیا در این مسیر رشد می کنم؟ عضلات افکارم تقویت می شود؟ آنقدر که برای رسیدن به دنیای بعد کافی باشم؟

ایزد مهربان، یار و یاور من باش… بی تو خیلی تنهام؛ دارم خفه میشم ، دلم بدجور گرفته کجاست آغوش پاک تو…

God, i am alone (Depressed)


خـدایـا کـمـکـم کـن، دیگـه گـنـاه نکـنـم

یا هر معصیت و خطا یی ، که بین من و تو فاصله می اندازه؛ خدایا لذت بدکاری زودگذره … و لذت تو ابدی است.

چه میشود که این قوم ، زودگذر را با تو ابدی معامله می کنند؟

۵۰ ٪ عمرم یعنی نیمی از فرصتی که دادی رفته و چیز زیادی باقی نمانده، خوشحالم که به لحظه های ملاقاتت نزدیک می شوم؛ هر چند که در برابر تو ، حرف زیادی برای گفتن ندارم، باید پیشرفت کنم…

با تمام عیب و تقصیر ، که بر صورتم نقش بسته، با کوله باری از گناه و جرم… خدایا با پر رویی تمام به درگاه تو پناه می آورم و بسویت باز می گردم…

جای دیگری ندارم جز خاک پای تو… بدکرداری ام را ببخش، فساد کردم ببخش ای پاک منزه…

خـدایـا ای آسـمـانـی؛ کـمکـم کـن دیـگــه گــنــاه نکـنـم…

خدایا کمکم کن و در وصف خود ؛ زیبا ترین جملات را به من الهام کن…

تا تو را با شوق بسرایم ، در وصف بوی تو ای گل آسمان، جملات زیبا یم را از دل بر زبان آورم… خدایا کمکم کن.

I’m not guilty


خـدایـا کـمـکـم کـن، خـوب بـاشـم

یادم نمیره که بزودی باید تو خوش نام رو ملاقات کنم؛ شرمنده و سرافکنده؛ و البته عاشق ، عاشق تو ای نیک روی ؛ خدایا تنهایی نمیتونم ، کمکم کن خوب باشم؛ آن طور که تو می پسندی باشم.

کمکم کن مروارید نیکوی درونم را به سیاهی و پلیدی آغشته نکنم. تا پس از مرگ ، در بازار مروارید فروشان، تو مهربان تنها خریدارم باشی، مرا بپسندی و جاودانه نزد خود بداری…

خدایا رهایم نکن، کمکم کن خوب باشم. و حتی قبل از مرگ؛ از وجود من در راه خیر و نیکی استفاده کن، در راه خودت… خدایا در خدمت تو و در راه تو باشم ای زیبا ، ای پاک ترین…

God, help me, Well I…


خدایا گرفتارم؛ کمکم کن دلم خیلی گرفته...

خدایا کمکم کن گرفتارم – خدایا دلم خیلی گرفته – خدایا منو ببخش خیلی دوستت دارم…


رفتن به راز خوشبختی و سعادت انسان


 

برای پشتیبانی، لینک کنید…  در گوگل ۱+ کنید…


کلمات کلیدی: خدایا کمکم کن پولدار بشم، گرفتارم، دلم گرفته صبور باشم ، خوب باشم، گناه نکنم ،شکرت، دوستت دارم.

خدایا منو ببخش، خدایا کجایی؛ خدایا کمکم کن همچون همیشه… خدایا بزرگی خدایا یاری ام کن اگر دل را شکستم ؛ خدایا دوستت دارم.

خدایا کمکم کن دلم گرفته، کمکم کن خوب باشم.

۱۶۱ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. گمشده ی وجود گفت:

  خدایا میخوام نزدیکت شم.کمکم کن…واقعا دلم هواتو کرده
  دیگه فراموشت نمیکنم.میدونم هرراهی جز راهه تو کجه.ولی اونقدری بیشعورم ک فراموش میکنم..خدایا کمکمون کن ک اصل دنیارو فراموش نکنیم و بچسبیم ب فرع دنیا..خدایا من فقط با تو ارومم …میدونم ک اگه با تو باشم دیگه هیچ دغدغه ای ندارم
  خدایاااااااااکمکم کن خدمو پیدا کنم و در نتیجه بهت برسم
  دیگه قول میدم همه ی تنبلیامو بزارم کنار..واقعا داره ازارم میده
  خدایا منو از ادمای بی ایمان و بیشعور دور نگه دار
  دوست دارم خدا❤

 2. ناشناس گفت:

  خدایا میدونم خیلی مهربونی خیلی صبوری خیلی بزرگی خیلی دانائی خدا یا کمکم کم دست منو بگیر واقعا از عمق قلبم میگم گناه کارم بد کردم پشیمان از کردار زشتم مجرمم گرفتارم مشکلی دارم میدونم شاید دراین رحمت تو باشد تا به خودت نزدیک شوم خدا گرفتاریم را حل کن یاری و کمکم کن دیگر مرتکب جرمی گناهی نشوم منو ببخش جز دربار تو دیگر جای ندارم

 3. مازیار گفت:

  سلام
  تورو خدا برام دعا کنید من متاهل یه غلطی کردم الان هم دارم عذاب میگشم میترسم یه روز برملا بشه زندگیم نابود بشه میترسم از اون روز توبه کردم غلط گردم … خوردم یه طفل معصوم دارم اون چه گناهی کرده چه بدبخت شدم خد فقط تو میتونی کمکی کنی هر بلای سزم بیاری حقمه ولی خانوادم از هم نپاشه خدایا پسرم نذر امام حسین فقط کمک کن این زندگی طفله معصوم خراب نشه .

 4. دلم گرفته خاص فقط خداست گفت:

  خدااااایا
  نمیخوام ناامید بشم ولی اطرافمو ک نگاه می کنم بین آدمای اطرافم فقط من و خانوادم هستیم ک زجر و عذاب میکشیم خدایااااااا تا کی ؟؟؟؟
  خدایا جز تو کسی برام نمونده چقدر با اشک بخوابم
  خدایا ب معصومیت ثنا قسمت میدم گره از زندگی مادر پدرش باز کن
  خدایااااااااا خیلی درد دارم ولی بازم امیدم به خودته نا امید نمیشم ک شیطان درونم رخنه کنه میمونم و ب انتظار لطفت میشینم گره از کارم باز کن ای مهربانترین مهربانان

 5. ناشناس گفت:

  خدایا کمکم کن که در خواندن نماز سستی نکنم و همیشه و همه جا با یاد تو کارهایم را انجام دهم

 6. ناشناس گفت:

  خدایا کمکم کن گذشتم را فراموش کنم

 7. ناشناس گفت:

  خدایا خسته شدم من دراثر کار بد فکرم عاجز شد انم از فامیل
  بد کمکم کن خدایا چیکار کنم

 8. ناشناس گفت:

  الهی الهی الاهم توی ،به حق محمد پناهم توی ،الهی چنان کن سر انجام کار ،تو خوشنود گردی وما رستگار
  خواهشا برام دعا کنیت ممنون میشم خدا به همه گرفتارها کمک کنه،

 9. حقیر بنده ی گناهکار گفت:

  خدایا ای خدای مهربون تا حالا قول هایی که بهت دادم و کشاندم اما به همین ازان ظهر قسم دیگه قولم رو نمیشکونم قول قول میدم

 10. ناشناس گفت:

  خدایا دلم خیلی گرفته……. لطفا بهم بگید چکار کنم

 11. ثمر گفت:

  قلبم دوراز تو
   در عمق ظلمت
   در پهنای وسواس و ندامت
  دور و دور از تو
  در میان دریای از اشک
  بااین همه سنگینی و صلابت
  متلاشی میشود
  گر نیمی نگاهی بر من نیفگنی
  گر بغض گلوی خسته ام را نشنوی
  گر همین گونه تنها و تنها رهایم کنی
  دانی که با من چی شود!
  دشمنانم و خاصمانت در کمین اند
  مرا به زنجیر ها خواهند کشید
  و سد های سیه را
  یک و دو نه بل به ملیون ها
  سد های سیه ز گناهانم را
  در میان من و تو
  خواهند گذاشت
  آنگه از تو بیشتر و بیشتر
  دور خواهم شد..
  به آنجا نرسانم
  و نگاهی بر من بیفگن
  و با همین یک نگاه
  زیبایت مرا در
  زیبایی های عشقت
  غرق کن…
  میخواهم مرگم
  همین گونه باشد..
  جانم را با
  غرق شدن در عشقت
  از دست دهم و بر تو
  متوصل گردم…
  تقدیم به عشق یگانم…به مهربانترین مهربانان. .به همان زیباترین زیبایان…به همان خدای رحمان …دوستت دارم با اوج ایمان…

 12. مرده متحرک گفت:

  خــــــــــدایا دیگه هیچکی ازت نمیخام فقط یه چیز تنهایه چیز خداآآآ
  اگه واقعا منو دوست داری منو ببر پیش خودت خدایا دیگه خسته شدم از آدمهایت …..میخام پیش تو باشم …خدایا خواهش میکنم….دیگه نمیتونم بسه خدایا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.