خدا وجود دارد | خدا کجاست | خدا کیست چیست | خدا عشق | خدا زیباست

خدا وجود دارد | خدا کجاست | خدا کیست چیست | خدا عشق | خدا زیباست

Y  خـدا Y

خدا وجود دارد…

داروین گفت: اولین موجود از (تصادم اتمی در ملغمه ابتدایی) در گل خیس زیر دریا به وجود آمده ، ادیان هم می گویند انسان ابتدا با اراده خدا ؛ از گل (خشک یا چسبنده) به وجود آمده، و این موجود کودن داروین که علم نمی دانسته با هدایت خدا به تکامل رسیده…

حتما خدا وجود دارد

خدا وجود دارد

بعضی ها هم میگن (کودن داروین) خودش متکامل شده و خدا نقشی نداشته! ولی اون موجود کودن که در ابتدا بدون چشم بوده، پس هیچ تجربه و اطلاعی از نور نداشته… چطور موفق شده که سلولهای گیرنده نور تولید کنه و همزمان رشته های عصبی که اطلاعات رو به مغز ببرند، و همزمان با آن سلولهایی در مغز وجود دارد که توان تجزیه و تحلیل اطلاعات رسیده را داشته باشند…

و همزمان با آن عدسی مخصوص هم وجود دارد که نور را به سمت سلولهای گیرنده هدایت کنند!!!

خلاصه در تمام بدن قسمت هایی وجود دارد که به همین صورت بدون کمک نیروی خارجی (پروردگار) نمی توانسته ساخته شود…

خدا حتما وجود دارد چرا که جهان هستی هر لحظه با میلیاردها فرمول پیچیده (بر مبنای حقبدرستی مدیریت می شود… موجودیت تمام جهان از اوست، زندگی جان از او گرفته، قلب هستی با روح او می تپد، خدا وجود دارد چون اگر نداشت روح نبود ؛ وجود زنده ای نبود.

خدا وجود دارد، روح با شکوه او، جوهر و گوهر گیتی، معنی حیات، خالق آدم و آسمان زیباست.

زیست بدون او ممکن نیست، خدا وجود دارد مدیر بی نقص جهان، عاشق رشد و تعالی، معنای کمال ، خدا پشت پرده عالم.

Yخدا وجود دارد چون هستی وجود داردY

 God exists – God – There are

خدا کجاست…

Where is God

اینکه خدا کجاست از افکار زمینی سرچشمه می گیرد، “کجاست” کلمه ای است نشات گرفته از اسارت ما در مکان…

در صورتی که یزدان فراتر از مکان و خالق مکان است و اسیر در آن نیست.

این انسان است که در آن است.

خدا کجاست؟ بالای هستی؛ خدا محیط بر جهان، ایزد همه جاست…

خدا کجاست: آنجا که همه بالا می دوند تا به او برسند ، بر قله نیک بودن و پاکی…


خدا کیست خدا چیست خدا از کجا آمده خدا وجود دارد

خدا وجود دارد؛ کجاست کیست چیست


خدا کیست ؟

  God… Who is 

خدا جوهر وجود، ترجیح من بر تمام بهشت.

درخت مقدس جهان که شاخه هایش در زمین به خواب سنگین زمستان فرو رفته اند… اما حتی در خواب از روح او جان می گیرند.

خدا کیست؟ آنکه باران رحمتش را پس از نومیدی خلق فرو می فرستد، اما چرا از رابطه با پروردگار فقط دنبال پول و منافع هستیم. هر جا که سخن از عایدی است… که قراره از خدا به ما برسه، صحبت از او (پروردگار) شنیدنی است.

فکر کنم خدا یه دوست واقعی هم نداره (همه چشم به مال و ثروتش دارند)

دیروز تو یاهو میل نوشته بود نماز برای رفع قولنج کمر یا نماز دفع باد معده!! یعنی نمازی که برای ستایش و پرستش خداست رو، اونقدر به گند کشیدن که هدف بنده ها از پرستش “یزدان پاک” شده منافع مادی و جسمانی تا اونجا که نه برای خدا ؛ بلکه برای رفع باد معده شون خدا رو ستایش می کنند!

بـه راسـتـی خـدا کـیـسـت؟

خدای آسمان ” لطیف و زیبا” در عین حال مدیر عالم هستی ؛ جهان رو به سمت رشد می بره، همونطور که یک معلم هدفش از تنبیه و تشویق، رشد اون شاگرده…


خدا چیست، خدا کیست God

راز خـوشـبـخـتـی و سـعـادت انـسـان


خدا چیست…           God… What is 

یزدان پاک، روح لطیف جهان.

نه جاری در زمان ؛ برتر از آن… خالق زمان ، بیرون از زمان، بالای زمان…

خدای چرخ گردون فلک ، خالق آنچه که بیندیشی، مظهر پاکی.

اگر ما قدرت الهی داشتیم چه شاید، به چنان فسادی کشیده می شدیم… پروردگار مسلط بر خود، در اندیشه رشد بشر ، در آرزوی نیکی و پاکی.

lخـدا چـیـسـتl

در جدال با اندیشه های شیطان نه با خود شیطان، چه چیزی است شیطان در برابرش.

خـدا چیست؟ خدا جوهر هستی. خدا خورشید عالم تابی که شب و تاریکی ندارد.

خدا بیداری که خواب او را در بر نمی گیرد…

چه رویای عجیبی است، آن جهان . چیست خدا، آنکه بر قله پاکی نشسته و سعی دارد همگان از دره سیاهی به جایگاه مبارکش هدایت شوند.

 

خدایا شکرت…

Thank…- God

خدایا شکرت که هستی ( پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم).

آسمان افکارم؛ هر گاه که تو خورشید آنی، گرم و نورانی است. و هر گاه که تاریک و بی تو می شوم، سزاوار خطر و ترس و اضطراب، خدایا شکرت که تو هستی ، به من معنا میدهی در محضر تو، پوچ نیستم، به زندگی خاکستری ام رنگ آبی و قرمز و سبز و زرد میدهی و هر گاه بیشتر در تو غرق می شوم رنگ هایت رنگین تر می شود.

خدایا شکرت بخاطر زندگی جاودانی که پس از مرگ به من عطا خواهی کرد، خدایا شکرت بخاطر اینکه برای من وقت می گذاری، و پس از هر خطایی آنگاه که از تو غافلم ، با تنبیهی کوچک یا بزرگ ، از خواب زمستان بیدارم می کنی.

پروردگار مهربانم، شکرت می کنم که سعی می کنی من رشد کنم ، نگرانی و دلسوز که مبادا به کمال نرسم.

خدایا شکرت همیشه شکرت حتی زمانی که برای رشد، تنبیهم می کنی…


خدا کیست خدا چیست خدا زیباست

حتما بخون، شاید متوجه شدی…


خدا عشق است…

همان روح مهر و محبت، پروردگار مهربانی، معشوق قلبم، خدا عشق همیشگی من.

هیجان بی دلیل و زیاد ی که ناشی از احساسات تند و شدید من است شاید ایمان من باشه به بودن او…

این دیوانگی من، این شور و اشتیاق وصف ناشدنی، این عشق او است که در من موج میزند…

خدا با آن نور طلایی که در خواب دیدمش، مظهر عشق است…

“خدا عشق است”

خدا، روح لطیفی که همه من رو در بر گرفته.

ایزد پاک، یزدان مهربان، غیر تو کدام خدا هست؟ که  تو اتم ها و سلول هایش را نیافریده باشی!

غیر تو خدا یی هست؟ که در برابر عظمت تو سر بلند کند!

با تمام وجود فریاد میزنم، خدا عشق است.

God is love

خدا از کجا آمده!

او نیامده، خدا بود و زمان خلق شد و ما آمدیم ، آفریده شدیم.

همان طور که فکر می کنیم خورشید به دور ما می چرخد ، در صورتی که او هست و ما به دور آن می چرخیم؛ خدا هم بود و ما آمدیم؛ خلق شدیم…

پاسخ این پرسش که خدا از کجا آمده در ابعاد کنونی ما نیست، گویی که از یک جنین در شکم مادر بپرسی که مادر “از کجا آمده” جنین در حدی و در جایگاهی نیست که اظهار نظر کند.

تنها راه برای پی بردن به پاسخ این که خدا از کجا آمده صبر است تا با زایمان مرگ از این جنین کوچک بیرون رویم. جایی که می پرسیم خدا از کجا آمده و درک می کنیم که پروردگار از جا و مکان بیرون است…

Where – Come – God


خدا کجاست خدا وجود دارد God

از نـیـروی کـارمـا و قـانـون کـارمـا، بـاز هـم بـت سـاخـتـنـد…


خدا زیباست…

خدا به پاکی نور و به زیبایی تلالو آن، لطیف…

همچون نوازش باد صبح که سرآغاز شادابی است و جان را توان میدهد. یزدان زیباست، سرمنشا انرژی و نشاط ؛ خداوند… گرمای ملایم زندگی.

خدا زیباست ، “ستایش” برازنده نام دلفریب اوست، کاش مثل او باشیم و صفات عالی اش را در خود جاری کنیم.

پاک و بخشنده و مهربان و …

خدا زیباست و زیبایی ترجیح اوست.

خدا زیباست: گزینه بی بدیل من ؛ انتخاب شایسته من ؛ ناجی هر گم گشته ای که او را بخواند…

God is beautiful

 خدایا کمکم کن…

خداوندگار جهان هستی، کمک از تو میخواهم در این برهوت تنهایی، خدایا کمکم کن در این گل و لای گمراهی، رفته رفته فرو میروم اگر دستم نگیری.

بسیار کور چشمانی که تبلیغ هدایت می کنند، و خود در گل فرو مانده اند، خدایا کمکم کن آنجا که بشدت نیازمند کمکم.

خداوند عالم یاری ام کن اکنون که هنوز در چنگال سیاهی اسیر نشده ام؛ و اگر شدم امید دارم…

و فریاد میزنم خدایا کمکم کن

  God – Lord, help me

آیا خدا مرده است ؟

این جنایات را می بیند و سکوت می کند…؟

پروردگار زنده است و تنها فرقش این است که او بیش از ما می داند… شاید تناسخ حقیقت دارد! و او می داند که هر ستم گری به سزای اعمال زشت خود می رسد.

چرا خدا مرده است ؟ وقتی که با چشم می بینیم که هر کس بالاخره روزی با کردار خود روبرو می شود، می گوییم این کار خدا نیست این نیروی کارما است که برای پاداش و مجازات جهان برنامه ریزی می کند؛ در حالی که نیروی کارما و قانون کارما خود مخلوق خداست…

بدون یزدان پاک؛ جهان مرده؛ بی روح و عاری از زندگی است…

 Is God Dead

آیا خدا نیست؟

درسته که به ظاهر موجودات خود متکامل می شوند…

تکرار می کنم: در نظریه تکامل اون موجود کودن داروین که چشم نداشته (کور بوده) و تجربه نور نداشته و نمی دانسته که چگونه باید سلول های مخصوص اختراع کند که گیرنده نور باشند (و سیستم عصبی و قسمتی در مغز که این اطلاعات را ویرایش و تجزیه کند)، نوری که هیچ تجربه ای تا بحال از آن نداشته…

چرا خدا نیست؟ وقتی مطمئنی که بدون علم او ، این موجود کودن و کور و بی چشم داروین نمی توانست دستگاه گیرنده فوتون اختراع کند… (و سیستم عصبی انتقال و مغز برای تحلیل اطلاعات تصویر ).

چرا خدا نیست!! وقتی همه قسمت های دیگر بدن انسان به همین نحو ساخته شده، چرا می گویی خدا نیست، وقتی امروز که از اون موجود کودن داروین میلیونها بار بیشتر میدانی ؛ نمی توانی سلول های گیرنده نور اختراع کنی…

چرا خدا نیست وقتی نشانه های بی شمار علم و قدرتش را می بینی…

  Is not – Does not God – Do


خدا کیست، راز خوشبختی God

سـقـوط هر انسان پس از نزدیک شدن به میوه ممنوعه زندگیش


کلمات : خدا وجود دارد, خدا کجاست, خدا کیست, خدا چیست, خدایا کمکم کن, خدا عشق است, خدا زیباست, خدا مرده است, خدا نیست,

۱۸ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. ناشناس گفت:

  تنهاچیزی که میتونم بگم اینه ماهیچوقت نمیتونیم به طورکامل تمام خدارودرک کنیم..مثل بچه ای که تاهمه چیز طبق خواستشه مادرش بهترین مادردنیاست اماوقتی مطلبی رودرک نمیکنه ومخالفت مادرو میبینه نمیتونه بفهمه مادر صلاحشومیخواد واین مادر همون مادر دیروزه!البته این یه مثال سادس تصورماراجع به خدا خیلی وسیع تره…والبته خداهزاران برابر ازتمام مادرای دنیامصلحت اندیش تر ومهربانتره…..خداماهرچه هستیم ازجنس توییم….مارارها نکن…

 2. حسن احمدی گفت:

  به نام او اگر انسان بداند که خداوند پاک چقدراورادوست دارد خجالت میکشد گناه کند نماز نخواندخداوندا دلیل زیاد دارد که دوست داشته باشم ام این بنده حقیر بدون دلیل دوستتتتتتتتتت دارم

 3. حسن احمدی گفت:

  به نام او اگر انسان بداند که خداوند پاک چقدراورادوست دارد خجالت میکشد گناه کند نماز نخواند

 4. ناشناس گفت:

  عمل کنید حرف نزنید

 5. meysam گفت:

  عالی بود ممنون

 6. خیلى ممنون ولى خود خدا گفته به این چیزا فکر نکنید.

  • نویسنده کیان گفت:

   زینب جان میشه بگی کجا گفته؟ نمیشه که از خدا هزینه کنیم و هر چی میخواهیم رو از قول خدا بگیم..
   بگو این نظر منه…

 7. ناشناس گفت:

  خدا کیست، کجاست، از چی به وجود اومده مگه ما هممون توی رحم مادرمون رشد نکردیم یعنی کس دیگه ای بوده که ما رو به وجود اورده؟؟

  • نویسنده کیان گفت:

   عزیزم وقتی توی رحم مادرت بودی می گفتی مادر کیست کجاست پس چرا من نمی بینمش، اصلا مادر چیست؟؟ مگه مادر وجود دارد؟؟
   ولی اونطرف مادرت و همه بستگانت میگفتند تو فعلا بچه ای نمی فهمی توی دنیای بعد چه خبره؟
   اصلا نمیتونی درک کنی چون ابزار درک رو نداری و …

 8. زینب گفت:

  خداجونم بدجورازت دورشدم.منوبه حال خودم رهاکردی و حس میکنم این فاصله را.

 9. ناشناس گفت:

  خدایا همیشه هستی چه خوبه که هستی چه خوبه که وجود داری خدایا بخاطر داده هایت و نداده هایت سپاس گذارم تو همیشه پشتم بودی پناهم بودی وقتی هیچ کس کمکم نکرد تو بودی که پناهم شدی پشتم شدی خدایا سپاس تو را…
  خدایا شکر گذارم تو را
  شکر که هستی
  مرا ببخش که بنده خوبی برایت نبودم درهای رحمتت را به رویم باز کن… خدایا از سر تمام گناهانم بگذر بار الها…

 10. T.m گفت:

  خدا هست من با تمام وجود حسش می کنم وقتی نیاز مندم وقتی اشتباهی میکنم وقتی تنهام حتی سر نماز .ده سالی هست که بااین فکر زندگی می کنم خدایا من میدانم هستی به تو وپیامبرانت ایمان دارم به بهشت وجهنم به قیامت باوردارم تو همه را افریدی ایمان دارم سراغاز هستی تو هستی ولی سوالی دارم که جوابی نیافتم قبل همه چیزهای که افریدی کجا بودی چه می کردی تنها بودی جهان را افریدی قبلش چه فرشتها را افرید قبلش چه قبل همه سراغازها چه می کردی ای تنها معبودمن ای خدای زیبای من اگر بدانم بمیرم جوابمو پیدا خواهم کرد میمیرم تا بهتر بشناسمت خدایا خیلی دلم برات تنگ میشه خیلی خدایا ممنون که همیشه هستی دوستت دارم

  • نویسنده کیان گفت:

   سلام عزیزم
   همونطور که یک جنین از یافتن پاسخ های کره زمین عاجز هست ، ما هم توانایی اون رو نداریم که وجود خدا و چگونگی بودنش و دنیای بعد رو درک کنیم ، خوب باش فقط همین…

 11. ناشناس گفت:

  خدا وجودی که موجود کرد ما رااز نبود خدا اجرتان دهد

 12. ناشناس گفت:

  باتمام وجود خدایا دوستت دارم. ممنونم عالی بود.

 13. ناشناس گفت:

  زیباست ولی عادت کنیم به همدیگر توهین نکنیم حتی اگر خلاف بگوییم

 14. سعید گفت:

  واقعا زیبا بود

 15. عاطفه گفت:

  واقعا مفید بود

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.