راز سعادت و خوشبختی انسان

 نتایج بررسی هـزاران سرگـذشت در جامعـه

.

وقـتـی تـعـریـف خـوشـبـخـتـی ایـنهـاسـت: 

لـذت ــ آرامـش خـاطـر ــ سـلامـتـی ــ پــول ــ آبــرو ــ هـمـسـر و  فـرزنـد خـوب  و خـیـلـی چـیـزای دیگـه.

وقـتـی طـغـیـان و ظـلـم مـی کـنـی، روزگـار هـمه یـا قـسمـتـی از ایـن نـقـاط ضعـفـت رو از تـو می گـیـره، بـلکه فـروکـش کـنی سرت به سنگ بـخـوره و مـجـبـور بـشـی بـه کـردارت فکـر کـنی.

.” بـلکـه اصـلاح بـشـی “

وقتی ستم می کنی ، خدا میتونه از هزار راه آرامش خاطرت رو بگیره و خوشبختی رو برات تبدیل به یه خواب کنه

خوشبختی یعنی لذت و آرامش خاطر

خوشبختی یعنی: داشتن آرامش خاطر

.

خوشبختی و سعادت به میزان پاکی قلبت ، به تو  هدیه میشه.

وقتی طغیان میکنی ، خدا باید از همه ابزارش برای مجازاتت استفاده کنه، شاید از خواب سنگین بیدار بشی، بعبارتی یه قسمتی از سرمایه، سلامتی، خوشی یا فرزند و ….  از تو بگیره ، بلکه با این ضربه بیدار بشی، متحول بشی، آدم بشی، یه نگاه جدید به دور و اطرافت بیندازی، ببینی که تا الان چه موجود زشتکاری بودی.

.

.

واژگـان راهـبـردی:  راز خوشبختی و سعادت انسان خیر و برکت و سیم تندرستی بیدار متحول آدم معنی معنای gbj o,afojd \,g sghljd jknvsjd juvdt lukd lukhd ]dsj ]’,ki ]x,v  چی چطور چرا چگونه برای که را  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.