صفات آدم های بزرگ

.

خودت رو محکوم کن  اما مجازات نکن

.

اشتباهت رو توجیه نکن، با توجیه یک گناه بزرگ مسئولیت از تو ساقط نمیشه و تا ابد مسئول کردار بد خود هستی، سعی کن گاهی برعلیه خودت رای بدی، یعنی برعلیه هوس ها و منافع نامشروع و غیرانسانی ات.

.

الـبـتـه سخـتـه ، ولـی ایـن از صفـات آدم های بـزرگـه

آدرس تلگرام ما سایت راز خوشبختی انسان

@Raze_KhoshBakhti

.

با یک دزد صحبت می کردم، میگفت : من که از فقیرا نمی دزدم، از پولدارها می دزدم. اونی که زنا میکنه برای خودش یک توجیه میسازه. اونی که بچه می دزده هم عملش رو توجیه میکنه، ریشه همه این توجیهات یکی است. منافع شخصی

وسوسه شیطان بگیم یا وسوسه نفس، هر چی که هست، توجیه یک کار زشت، اونقدر خطرناک و مضر برای بشریت هست، که بشر رو با اون روح خدایی و پاک، به چنین روزی انداخت. نترس ، سعی کن گاهی برعلیه خودت رای بدی، مثل یک قاضی عادل و بی طرف.

.

واژگان راهبردی: معنی معنای یعنی چیست کیست چی چطور چرا چگونه برای که را lp;,l l[hchj onh ‘khi i,s khlsv,u

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.