هر کی خوش قلب تره

       .

   مولانا میگه :

.

آب کم جو تشنگی آور بدست – تا بجوشد آب  از بالا و پست.

.

به جای اینکه در به در  دنبال خوشبختی باشی، ارزش درونت رو  اونقدر بالا ببر، که خوشبختی خودش به سمت تو دوان دوان بیاد، منظور از خوشبختی فقط پول نیست، بن لادن هم پولدار، اما بدبخت بود.

درجات خوشبختی: لذت، آرامش خاطر، سلامتی، آبرو، پول، همسر و فرزند خوب و . . . .

ضمنا این گفته خدا : خداوند از آسمان آبی نازل کرد  که در هر رودی بقدر وسعتش جاری شد.

براحتی از معنی  و پیامش  نگذر، البته شاید  آب در اینجا  بیشتر معنی  حکمت بده.

.

شاید هم منظورش اینه که  هرکی خوش قـلـب تره،  خوشبخت تره

شاید کسی در هرم خوشبختی بالای هرم باشه، ولی در هرم ثروت پایین یا  وسطهای آن باشه. مولانا میگه تو لیاقت بدست بیار ، خوشبختی خودش از راه میرسه، اشتباهی که جوانان میکنند خوشبخت بودن را با پولدار بودن یکی میدانند. خوشبختی یک حس شیرینه که فقط بعضی از آدمها اون رو تجربه میکنند، حتی خیلی از پولدارها در آرزوی تجربه این حس افسانه ای هستند.

.

خوشبختی یک احـساس شـیـریـنـه،

بـرای کسانی که دل شکسته ای پشت سرشون نـیـسـت.

 

یـا کـسـانـی کـه بـخــشـیـده شـده انـد.

 

.

کلمات راهبردی : راز خوشبختی و سعادت انسان چی چرا چگونه برای معنی معنای یعنی چیست 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.