خدا رو منصرف کن

.

 بخشش خدا تقدیرت رو عوض میکنه

.

با  این  روش  واقعی و  کار آمد،  تصمیم خدا  رو  تغییر بده ، با درخواست بخشش و  پاک شدن عملکرد سیاهت از محاسبات خدا ، و با معذرت خواهی از کسانی که به اونها ظلم کرده ای ، فرمول های خدا،  و  البته  سرنوشتت رو  تغییر  بده.

.

انـرژی های مـنـفـی زنـدگـیـت رو ، حداقـل بـا یک عـذرخواهی کاهـش بـده

.

.

میگی اگه معذرت خواهی کنی نمی بخشه، اگه نکنی چی.

اینطوری حداقل به وظیفه انسانی ات عمل کردی، معذرت خواهی یه کار اخلاقی و انسانی و نشان دهنده رشد و بلوغ فکری توست.

ضمن اینکه حداقل شاید آبی روی آتش باشه، شاید راحتتر بتونه بهش فکر نکنه، غرور رو کنار بگذار و برو اگر نمیری حداقل تماس بگیر و عذر خواهی کن.

.

.واژگان راهبردی: راز خوشبختی و سعادت انسان معنی معنای یعنی چیست چی چطور چرا چگونه برای که را  foaa عذر خواهی hkvCd lktd 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.