جسم هرزه زمینی – روح قدیس آسمانی

روح خدا ؛ بـر تقاضای جسم و جـنازه ات غـلـبـه کـن

 

( برای نمـونه : رابطه نامـشـروع بـا متاهـل، که متاسفانه در اینترنت و جامعه بسیار شیوع یافته )

 

دنـیـای تـو جبر نـیـست اختیار ه ، ولی اگر ظلم کردی، مجازاتت جبر و به اجبـاره، یـادت نره کـه خـلـیـفـه خـدا بـر زمـیـنـی و اولـیـن زمیـن بـرای تـو، هـمـیـن جسم و هـسـتـی جسمانی تـو است ، کـه در اون قـرار داده شـدی.

و تـو روح خدایـی، که بـایـد بـر ایـن زمیـن تـن غـالـب بـشـی و بـر ایـن جسم، حکـم رانی کـنـی و تـسلـیـمش نـشـی.


 

بر خواسته های نفسانی ات غلبه کن


پـادشـاه سـرزمـیـن وجـودت بـاش  

خـلـیـفـه خـدا در جـسـم، وفـرمانـروای انـدام خـود بـاش

در حقیقت تو یک روحی، و من دارم با روح تو صحبت میکنم.

روح تو که فرستاده خدا بر زمینه ، باید بـتـونـه خواسته های خدا رو در این دنیا به اجرا در بیاره ، همونطور که جسم تو نا خود آگاه تمایل داره خواسته های شیطان رو به اجرا در بیـاره .

مثلا بدن تو ، شدیدا تمایل داره به جنس مخالف دسترسی داشته باشه، حتی اگر متاهل باشه، و روح آسمانی تو باید موفق بشه که جلوی خواسته نفسانی جسم رو بگیره، خلاصه که جسم یک هرزه زمـیـنـی هست، و روح یک قـدیـس آسمانی، که هزاران سال با خواسته های هم در ستیزند .

حالا در این نبرد خیر و شر ، کی پیروز میشه بستگی به میزان قدر و ارزش روح تو داره.

اصلا یکی از اهداف خلقت انسان ها ، همین تعیین میزان و ارزش یابی روح و جان آنهاست.

 

واژه راهبردی: راز خوشبختی و سعادت انسان v,p [sl [fv hojdhv onh hvca چیست چگونه تعریف معنای معنی چرا چی کجاست کیست چرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.