بت یک انسان بجای خدا

.

 بت های قـلـبـت رو بشکـن، تـا مـتحـول بـشـی 

.

بـت هـر آدمی اسـت کـه بـه جـای خـدا، اون رو در مـدیـریـت دنـیـا مـوثـر بـدونـی  و لـحـظـه ای بـه اشـتـبـاه فـکــر مـیـکـنـی کـاری از دسـتـش بـر مـیـاد   و جـای خـدا قـرارش مـیـدی.

بت همان کسی است که بجای خدا ، در مخیله ات فکر میکنی میتونه مشکلت رو حل کنه، و برای راضی نگه داشتنش مجبور میشی سرت رو جلوش خم کنی.

.

داسـتـان کوتاه دختـر فـقـیـری که سـوار بـنـز آخریـن مدل مردی پـولـدار شـد ؛ حتـما بخون

.

خـونـدن ایـن مـطـلـب زنـدگـیـتـون رو مـتـحول می کـنـه – الـبـتـه اگـر دنـبـال تحول باشیـد

.

بـخـاطـر اهـمـیـت بـسـیـارش ؛  در یـک صـفـحـه جـداگـانـه گـذاشـتـم

.

بت های قلبت رو بشکن - در این صفحه استثنایی

 

.

دختر خانم هایی که فکر میکنند بت یعنی دوست پسر، احتمالا متوجه معنی بت نشده اند.

در اینجا بت یعنی هر کسی که فکر میکنی حلال مشکلات توست ، روزی رسان توست، یا باید برای موفقیت در انجام کاری به اون توکل کنی. برای آشنایی بیشتر با معنی بت، صفحه کوتاه بت را  بخوانید.

.

واژگان راهبردی : بت پرستی بتپرستی fj  “بت من” معنی معنای یعنی چیست چی چطور چرا چگونه برای که را چین “بت چیست” بت های “بت شکن” فکر “بت و صنم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.